Bilgi | Information

[Please scroll down for English.]

Cinsellik yaşamın bir parçasıdır. Her birey kendi bedeni üzerindeki cinsellikle ilgili kararları vermekte özgürdür. Cinsel yaşam zorlama ve sömürüden uzak olmalıdır.

Cinsel Taciz Nedir?
Kişiye rızası dışında uygulanan her türlü cinsel davranıştır. Cinsel taciz; kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne sözlü, fiziksel veya çeşitli görseller, iletişim araçları yoluyla yapılan kişinin cinselliğini, cinsiyetini, cinsiyet kimliğini, cinsel yönelimini hedef alan, güç kullanımı içeren ya da içermeyen davranışlardır. Söz konusu davranışlar kişiyi rahatsız eder, bulunduğu ortamdaki varoluşunu zora sokar veya engeller. Cinsel tacizi belirleyen tacizi yapanın niyeti değil, tacize uğrayan kişinin üzerinde bıraktığı etkidir. Tacizin tek sorumlusu bu davranışları uygulayandır. 

Cinsel Saldırı Nedir? 
Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bireyin beden dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. 

Flört Tacizi ve Tecavüzü Nedir? 
Sevgilinin, arkadaş ya da tanıdığın zorlaması ile gerçekleşen taciz ve tecavüzdür. Üniversite kampüslerinde görülen tecavüzlerin % 80’i tanıdık biri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hangi Davranışlar Cinsel Taciz Sayılır?
- Reddedildiği halde ısrarla sürdürülen cinsel talepler, teklifler, imalarda bulunmak ya da buluşma, romantik/cinsel ilişki kurma talebiyle baskı yapmak ve zorlamak.
- Kişiyi rahatsız eden bakış, tavır, dokunuş, mimik ve jestlerde bulunmak.
- Israrcı bir şekilde bireyi takip etmek. 
- Ast/üst ilişkileri çerçevesinde cinsel talepleri tehdit veya ödül olarak kötüye kullanmak.
- Herhangi bir bireye yönelik cinsel yönden aşağılayıcı dil kullanmak: Kişinin bedenine, cinsel hayatına, cinsiyetine, cinsel kimliğine, veya cinsel yönelimine ilişkin baş başa iken, başkalarının önünde veya e-posta, internet, sosyal medya, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak yapılan rencide edici yorumlar veya şakalar, cinsel hayatına yönelik aşağılayıcı sözler içeren, cinsiyet ayrımcılığı yapan söylemlerde bulunmak.
- Akademik bir ortam ve eleştiri amacı olmaksızın, rencide edici cinsel imalar içeren malzemelerin teşhiri (filmler, videolar, fotoğraflar, resimler) veya bu nitelikteki hikâyeleri/olayları anlatmak.
- Burada belirtilen prensip kararlarını ihlal eder şekilde taciz için e-posta, internet veya telefon kullanmak.

Cinsel Taciz Durumunda Ne Yapmalı? 
İçinde bulunduğunuz durumda kendinizi tehdit altında hissediyorsanız ve acilen desteğe ihtiyacınız varsa 24 saat hizmet veren  ACİL HATTI ARAYINIZ:  0 212 911 60 60 | Dahili 1100.
Acil Hat ihtiyacınız olan güvenlik ve sağlık desteğini bulunduğunuz yere yönlendirecektir.
Cinsel taciz ile ilgili konularda danışmak isteyebilir ya da şikayet sürecini başlatmak isteyebilirsiniz. CİTÖK bu durumlarda size yardımcı olacaktır. Tüm başvurular gizli tutulacaktır. 
Kendiniz veya bir başkası için danışmak istediğiniz durumlarda başvurularınızı iki yolla 
yapabilirsiniz: 
(1) Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CiTÖK) citok@boun.edu.tr

(2) CiTÖK üyelerinden seçtiğiniz biri ile görüşebilirsiniz.
Şikayet sürecini başlatmak için Dilekçenizi e-posta yoluyla CiTÖK’e ya da kapalı zarfla Öğrenci İşleri Dekanlığı’na iletebilirsiniz. CiTÖK şikayet sürecini takip eder. Disiplin  soruşturması açılması durumunda disiplin komisyonunda bir üyeyle temsil edilir.

Adli kurumlara başvurmak istenirse, aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir. 
Tacize uğrayan kişi olayın hemen sonrasında adli mercilere başvurmak istemeyebilir. Ancak, ileride adli yollara başvurmak istenildiği takdirde gerekli olan delillerin sunulabilmesi için tacize ilişkin kanıtların olayın hemen sonrasında toplanılması gerekmektedir. Delillerin toplanması
(1) Taciz eden kişiden gelen her türlü yazılı, görsel materyallerin saklanması
(2) Saldırı sırasındaki giysilerin yıkanmadan saklanması
(3) Duş alınmaması
(4) Adli tıp doktorundan sağlık raporu alınması.

YÖK Yönetmeliğinde Cinsel Taciz
15. Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Disiplini Yönetmeliği:
Resmî Gazete/Sayı : 28388/18 Ağustos 2012
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları:
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, 
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları: 
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

BÜ-CİTÖK broşürüne BURADAN erişebilirsiniz.


In case of an Emergency

If you feel under threat or are experiencing an emergency situation please call our 24 hour emergency hot line from  +90 212 911 60 60 | [on campus] 1100. Emergency hot line will promptly provide you with the safety and medical support you need. 

If you are in need of counselling or have questions please contact us. All inquiries sent to CİTÖK remain confidential. You can submit your inquiries either 

(1) via email to CiTÖK citok@boun.edu.tr
(2) by contacting a commission member of your choice. 

In order to file an official complaint, you can submit a letter to Dean of Students by mail or to send an email to CiTÖK. We follow every sexual assault case on campus and assign a member to represent you in disciplinary commission in case of a formal investigation.

© Son güncelleme | Last updated: 18/11/2015
Contact site admin.